ขี่คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับสัตว์ทะเลในขณะที่ 11 ประเทศลงทะเบียนเพื่อจัดการกับ ‘อุปกรณ์ผี’

รายงานใหม่ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดแสดงให้เห็นว่าบางส่วนของมหาสมุทรอยู่ใกล้จุดเปลี่ยน ดังนั้นความมุ่งมั่นจาก 11 ประเทศขององค์การสหประชาชาติในการปกป้องสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรจึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤต ทำงานเป็นหุ้นส่วนในการประชุม UN Ocean Conference เราอยู่ที่การประชุม UN Ocean Conference เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ตระหนักว่าปัญหาของเครื่องมือประมง แห รอก และกับดักที่สูญหายและถูกทอดทิ้ง – ‘อุปกรณ์ผี’...